0888 955 350
02 917 5 500

Услуги

Търговски център БОИЛА разполага с достатъчно налична техника за задоволяване потребностите от товаро-разтоварна дейност на всички фирми-наематели, а именно: мотокари, електрокари и високоповдигачи с товароподемност до 3,5 тона, както и транспалетни колички с товароподемност до 1,2 тона.

Техниката се обслужва от квалифициран персонал, който е на разположение през цялата седмица при следния график:

  • от понеделник до петък: от 8.00 до 19.00 часа
  • събота и неделя: от 9.00 до 18.00 часа

Цени на товаро-разтоварни услуги:

1. Палетизирана стока:

  • разтоварване от превозното средство до склада – 4 лв./тон без ДДС
  • товарене от склада до превозното средство – 4 лв./тон без ДДС

2. Непалетизирана стока:

  • разтоварване от превозното средство до склада – 6 лв./тон без ДДС
  • товарене от склада до превозното средство – 6 лв./тон без ДДС

Забележка: при нестандартни товари и при работа извън установеното за персонала работно време, цените на товаро-разтоварните дейности са по договаряне.