0888 955 350
02 917 5 500

Търговски център БОИЛА

Търговски център БОИЛА се намира на бул. Самоковско шосе №2Л.

Построен върху 24 000 кв.м. търговският център разполага със застроена площ от 6000 кв.м. и обща разгъната застроена площ 32 000 кв.м., отделно 600 паркоместа за собственици, наематели и посетители.

БОИЛА разполага с различни квадратури складове, офиси и хладилни камери на различни нива.

Сградата е приета за експлоатация според изискванията за пожарна охрана, ХЕИ, ДВСК и според Европейскте изисквания за съхранение и продажба на хранителни стоки с необходимия лиценз в това число за цигари и алкохол.

Охранява се от СОТ, денонощна жива охрана и видеонаблюдение.
На всеки един етаж има изградени санитарни възли, спомагателни помещения и съблекални както и стаи за отдих на персонала. Цялата сграда е структурно окабелена, телефонизирана, разполага с двойно ел. захранване, собствен трафопост и парово-студова централа с възможност за отопление на различно гориво.

Складовите помещения и коридорите са изцяло вентилирани, височината им е 4.5 м. Помещенията са оборудвани с мобилни стилажи, които могат да се регулират много бързо чрез хоризонтални греди по височина в зависимост от височината на палето. Всички стилажи са разположени за работа с предни и странични електрокари и отговарят на изискуемите международни стандартни разстояния.